DISTRIBUIȚI
tass.com
tass.comÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Òðàíñïîðòíî-áîåâîé âåðòîëåò Ìè-8 ÀÌÒØ íà àýðîäðîìå Êóáèíêà ïåðåä ãåíåðàëüíîé ðåïåòèöèåé âîçäóøíîé ÷àñòè ïàðàäà Ïîáåäû. Ñåðãåé Ñàâîñòüÿíîâ/ÒÀÑÑ

Un elicopter al marinei militare americane s-a prăbuşit în Marea Filipinelor; toţi cei cinci membri ai echipajului au fost salvaţi, a anunţat sâmbătă Flota a 6-a a Statelor Unite, într-un comunicat preluat de dpa, scrie agerpres.

Trei dintre cei salvaţi au fost transportaţi de un elicopter japonez la spitalul naval din Okinawa, în vederea evaluării. Ceilalţi doi au revenit la bordul navei militare americane Blue Ridge.


Citește și : Trump se declară avocatul ferm al mişcării anti-avort

Elicopterul model MH-60 s-a prăbuşit în timpul unor „operaţiuni de rutină”, arată sursa citată.

La operaţiunea de căutare şi salvare au participat forţa navală defensivă a Japoniei, Garda de Coastă niponă, două nave militare americane şi aviaţia militară a SUA.

Flota a 6-a a SUA, cu baza în prefectura japoneză Kanagawa, acţionează în zona Pacificului.

Citește și : Un oficial britanic susține că ‘este foarte probabil’ să existe cazuri de infecții cu coronavirus în Marea Britanie