DISTRIBUIȚI
Unian
Çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû - ãëàâíûé âîåííûé ïðîêóðîð Àíàòîëèé Ìàòèîñ âî âðåìÿ áðèôèíãà â Êèåâå, 11 ôåâðàëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Un procuror militar ucrainean a devenit ţinta criticilor după ce într-un interviu controversat a insinuat că evreii ar vrea ”să înece slavii în sânge”, transmite luni AFP, potrivit agerpres.

În interviul respectiv, publicat la finalul lunii iunie pe site-ul de ştiri Insider, procurorul Anatoli Matios l-a evocat pe ideologul comunist rus Aleksandr Parvus, ale cărui idei i-au influenţat pe Lenin şi pe alţi revoluţionari ruşi la începutul secolului XX.


Citește și : O delegaţie de congresmeni americani se întâlneşte cu oficiali ruşi

”În fiecare război, va exista mereu un Parvus, care i-a dat bani lui Lenin pentru revoluţia care a înecat slavii în sânge timp de decenii. Parvus era şi evreu. Aici, ei vor să facă acelaşi lucru Ucrainei”, a declarat Matios.

Centrul Simon Wiesenthal, organizaţie de luptă contra antisemitismului şi rasismului, a cerut condamnarea lui Anatoli Matios. ”Incitarea sa la ură contra evreilor ilustrează o recrudescenţă a unui antisemitism în Ucraina actuală”, a denunţat ONG-ul pe Twitter.

Eduard Dolinski, preşedintele Comitetului comunităţii de evrei din Ucraina, a denunţat la rândul său absenţa reacţiei în ţară după declaraţiile procurorului.

Citește și : Poliţiştii belgieni au dejucat un atentat terorist în Franţa. Doi suspecţi au fost arestaţi

Autorităţile ucrainene sunt criticate de militanţii pentru drepturile omului pentru lipsa de reacţie în faţa ascensiunii naţionalismului în ţară după declanşarea conflictului cu separatiştii proruşi în estul Ucrainei, în 2014.