DISTRIBUIȚI
tass.com
tass.comÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Òðàíñïîðòíî-áîåâîé âåðòîëåò Ìè-8 ÀÌÒØ íà àýðîäðîìå Êóáèíêà ïåðåä ãåíåðàëüíîé ðåïåòèöèåé âîçäóøíîé ÷àñòè ïàðàäà Ïîáåäû. Ñåðãåé Ñàâîñòüÿíîâ/ÒÀÑÑ

Un elicopter al forţelor aeriene indoneziene s-a prăbuşit sâmbătă în provincia centrală Java, provocând moartea a trei persoane şi rănirea altor cinci, informează un post local de televiziune, preluat de DPA, scrie news.ro.

Elicopterul a luat foc şi s-a prăbuşit în districtul Kendal, a informat canalul de televiziune Metro TV.


Citește și : India a depăşit Italia, ca număr de contaminări cu noul coronavirus

În imaginile de televiziune se poate vedea epava în flăcări a elicopterului şi o coloană de fum negru, notează DPA.