DISTRIBUIȚI
MOSCOW REGION, RUSSIA. FEBRUARY 26, 2015. The chairman of Russia's Investigations Committee (SK), Alexander Bastrykin, during a meeting with the Russian president at the Novo Ogaryovo residence. Mikhail Klimentyev/Russian president press service/TASSÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 26 ôåâðàëÿ. Ïðåäñåäàòåëü Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ Àëåêñàíäð Áàñòðûêèí âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Â.Ïóòèíûì â Íîâî-Îãàðåâî. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Comitetul de Anchetă din Rusia a anunţat jos deschiderea unor dosare penale pentru torturarea unor soldaţi ruşi în Ucraina, transmite Reuters, potrivit agerpres.

Comitetul, care anchetează infracţiunile grave, afirmă că mai mulţi militari ruşi au fost luaţi prizonieri de forţele ucrainene în regiunile Zaporojie şi Nikolaev şi deţinuţi ilegal de serviciul de securitate al Ucrainei.


Citeşte şi: Andrzej Duda acuză de la Kiev: ‘Este terorism, nu război!’ – Black News

Potrivit anchetatorilor, „ruşii au fost supuşi violenţelor fizice şi torturii pentru a fi forţaţi să dea explicaţii false despre condiţiile reale ale detenţiei lor ilegale în sedii ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, precum şi despre operaţiunea militară specială” (a Rusiei – n. red.).

Moscova foloseşte denumirea de „operaţiune militară specială” pentru a desemna invazia începută în Ucraina în 24 februarie.

Reuters nu a reuşit să verifice independent afirmaţiile Comitetului de Anchetă.

Citeşte şi: Marine Le pen ar fi deschisă unei Franțe care PLEACĂ din Uniunea Europeană – Black News

Conducătorul Comitetului, Aleksandr Barstrîkin, a ordonat joi şi cercetarea presupuselor bombardamente ale forţelor ucrainene asupra civililor din republica autoproclamată Lugansk, în timpul evacuării prin regiunea vecină Harkov.

Ucraina susţine că verifică orice informaţii despre modul în care sunt trataţi prizonierii de război şi a anunţat că va ancheta orice încălcări ale legii şi va lua măsurile legale corespunzătoare.