DISTRIBUIȚI
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 26, 2021: Russia's President Vladimir Putin hears a report by the Commander-in-Chief of the Russian Navy, Admiral Nikolai Yevmenov, on a complex Arctic expedition via video conference at the Novo-Ogaryovo residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASSÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî âî âðåìÿ äîêëàäà ãëàâêîìà ÂÌÔ Íèêîëàÿ Åâìåíîâà î õîäå êîìïëåêñíîé àðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri gigantului Gazprom să crească livrările de gaz către Uniunea Europeană, odată ce rezervoarele ruseşti vor fi umplute, relatează AFP, potrivit agerpres.

Europa, o treime din gazul căreia provine din Rusia, se confruntă cu creşterea preţurilor la gaze, pe fondul unei cereri în creştere ca urmare a redresării economice odată cu ameliorarea situaţiei epidemice legate de COVID -19.


Citește și : China vorbeşte despre deschidere, dar senzaţia este că se închide

Aleksei Miller, preşedintele-director general al Gazprom, a anunţat miercuri seară planurile grupului de a finaliza umplerea rezervoarelor de gaz ruseşti până la 8 noiembrie, în cadrul unei reuniuni privind energia desfăşurată prin videoconferinţă şi prezidată de preşedintele Putin.

”Vă rog, după finalizarea umplerii rezervoarelor subterane de gaz în Rusia, până la 8 noiembrie sau 8 noiembrie, să începeţi o lucrare graduală şi planificată pentru a creşte volumele de gaz în rezervoarele dumneavoastră subterane din Europa”, a declarat Putin, precizând că este vorba în special de Austria şi Germania.

”Acest lucru va permite să ne asigurăm într-o manieră fiabilă, stabilă şi ritmică obligaţiile noastre contractuale şi să furnizăm gaz partenerilor noştri europeni toamna şi iarna”, a apreciat el. Potrivit preşedintelui Putin, acest lucru va crea ”o situaţie mai favorabilă pe piaţa energetică europeană, în general”.

”Aşa vom proceda”, a dat asigurări Miller.

În Europa, stocurile de gaz sunt la cel mai scăzut nivel, după o iarnă prelungită în 2020 şi neîncărcate suficient de atunci, în pofida reluării activităţii economice post-pandemie. În plus, există o contribuţie redusă a energiilor regenerabile, precum energia eoliană, din motive meteorologice.

Citește și : Românii ar putea scăpa de viza de intrare în SUA

Potrivit Moscovei, UE a favorizat în ultimii ani mai degrabă achiziţiile pe piaţa spot, supusă fluctuaţiilor de preţ, decât semnarea de contracte pe termen lung cu Gazprom.

Rusia susţine că intenţionează să livreze mai mult gaz, dar doreşte să revină la practica acordurilor multianuale, notează AFP.