DISTRIBUIȚI
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 26, 2021: Russia's President Vladimir Putin hears a report by the Commander-in-Chief of the Russian Navy, Admiral Nikolai Yevmenov, on a complex Arctic expedition via video conference at the Novo-Ogaryovo residence. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASSÐîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî âî âðåìÿ äîêëàäà ãëàâêîìà ÂÌÔ Íèêîëàÿ Åâìåíîâà î õîäå êîìïëåêñíîé àðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că prețul petrolului ar putea să ajungă la 100 de dolari pe baril, pe măsură ce sporește cererea pentru produse energetice, relatează CNBC, potrivit mediafax.

Prețurile la energie au crescut vertiginos în toate domeniile, pe măsură ce economiile se redeschid după luni de blocaje cauzate de pandemie, iar oferta rămâne restrânsă. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate, referința petrolieră americană, au depășit săptămâna trecută pragul de 80 de dolari pe baril pentru prima dată din noiembrie 2014.


Citește și : Atacul cu arcul din Norvegia a fost un ACT TERORIST

Dar Putin crede că poate ajunge și mai sus. Când a fost întrebat dacă WTI ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, el a spus: „Este foarte posibil”.

Vorbind cu Hadley Gamble de la CNBC, la un eveniment din Moscova, Putin a declarat însă că Rusia și alte țări producătoare de petrol fac tot posibilul pentru a aduce o oarecare stabilizare pe piață.

„Rusia și partenerii noștri și grupul OPEC+ facem tot posibilul pentru a ne asigura că piața petrolului se stabilizează. Încercăm să nu permitem niciun vârf de șoc în ceea ce privește prețurile. Cu siguranță nu dorim să avem așa ceva – nu este în interesul nostru”, a declarat el.

Citește și : Papa Francisc susţine ‘obiecţia de conştiinţă’ în rândul personalului medical care refuză practicarea avorturilor

La începutul acestei luni, OPEC și națiunile aliate care nu sunt membre, cunoscute sub numele de OPEC+, au decis să păstreze actualul nivel al producției, în ciuda presiunilor din partea altor națiuni.