DISTRIBUIȚI
European Commission

Comisia Europeană a elaborat două regulamente cu scopul de a-i ajuta pe producători să primească fonduri în perioada de tranziţie între Politica Agricolă Comună(PAC) 2014-2020 şi următorul cadrul financiar, relatează EFE Agro, potrivit agerpres.

2021 va fi un an de tranziţie în care statele membre vor trebui să pregătească deplina aplicare a noii PAC, iar ministrul spaniol al Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei consideră că este esenţial să se asigure că producătorii vor continua să primească subvenţiile în mod regulat.


Citește și : Noul președinte al Senatului polonez readuce steagul UE în instituție

Aceste norme tranzitorii garantează continuitatea ajutoarelor, inclusiv a plăţilor directe, până când vor intra în vigoare noile planuri strategice. Astfel, solicitările de ajutoare directe din 2021 vor fi făcute în continuare în aceleaşi condiţii. În ceea ce priveşte programele de dezvoltare rurală, se va permite prelungirea măsurilor din planurile în vigoare.

Sumele din bugetele propuse de Comisia Europeană în regulamentele de tranziţie „nu sunt cele definitive”, potrivit ministrului spaniol, iar acestea vor fi cele aprobate de Consiliu cu avizul favorabil al Parlamentului European în negocierile privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.

Ministrul spaniol a făcut aceste precizări după ce organizaţiile şi cooperativele agrare europene grupate în Copa-Cogeca au calculat că măsurile de tranziţie propuse de Comisie se vor traduce printr-o reducere cu 11% a plăţilor directe pentru fiecare agricultor din octombrie 2020.

* Ce sunt Regulamentele privind normele tranzitorii ale PAC?

Regulamentele tranzitorii pentru campaniile 2020 şi 2021 vor servi pentru a da o securitate juridică Politicii Agricole Comune, începând din 30 decembrie 2020, dată la care se va încheia cadrul financiar 2014-2020 şi de la care vor fi demarate noile planuri strategice naţionale ale PAC post 2020, dar nu mai devreme de 2022. Această securitate juridică este fundamentală pentru ca agricultorii spanioli să ştie că vor continua să-şi primească ajutoarele în aceleaşi condiţii ca şi în anii precedenţi.

* Ce regulamente se modifică?

Comisia şi-a „articulat” propunerea prin două regulamente. Pe de o parte, se intenţionează aprobarea unui prim regulament ce va modifica regulamentele de finanţare, gestionare şi monitorizare ale PAC şi regulamentul de plăţi directe (Regulamentele 1306/2013 şi 1307/2013) pentru a reglementa plata ajutoarelor directe ce vor fi solicitate în campania 2020.

Pe de altă parte, se propune aprobarea unui al doilea regulament care să le modifice din nou pe cele două anterioare şi regulamentele privind ajutoarele pentru regiunile ultraperiferice şi Insulele din Marea Egee (Regulamentele 228/2013 şi 229/2013), precum şi pe cele în care sunt stabilite ajutoarele pentru dezvoltare rurală şi pentru organizarea comună a pieţei produselor agricole (Regulamentele 305/2013 şi 1308/2013).

* Ce ani vizează cele două propuneri?

Prima dintre cele două propuneri vizează campania privind solicitările de plăţi directe din anul 2020. Normele ce reglementează efectuarea plăţilor directe în această campanie sunt stabilite prin Regulamentul 1307/2013.

Dar, dat fiind faptul că plăţile pentru această campanie de solicitări de ajutoare se vor face în exerciţiul financiar al Uniunii Europene din 2021, este esenţial să fie introduse ajustări tehnice ale regulamentului financiar, de gestionare şi monitorizare, precum şi în privinţa ajutoarelor directe, pentru a se asigura corecta finanţare a acestor subvenţii ce se vor solicita în 2020.

A doua propunere va viza următoarele măsuri şi ani: ajutoarele directe care se vor solicita în campania 2021, măsurile de reglementare a pieţei ce se vor plăti din 16 octombrie 2020; programarea din anul 2021 a programelor de dezvoltare rurală (PDR) finanţate din al doilea pilon al PAC prin fondul FEADR şi cele de după 2021, când vor exista angajamente multianuale provenite din 2014-2020, şi inclusiv din perioadele de programare anterioare.

* Ce presupune, în practică?

În legătură cu ajutoarele din primul pilon al PAC (ajutoarele directe şi măsurile de reglementare a pieţei), propunerea Comisiei menţine acelaşi norme precum cele stabilite pentru perioada 2014-2020.

Astfel, campaniile anilor 2020 şi 2021 vor fi identice, în ceea ce priveşte tipul de ajutoare şi condiţiile pentru a fi acordate, cu cele din anii anteriori.

Citește și : Un om important din curtea lui Zelenski, ARESTAT pentru corupție

Ca unică noutate, se stabileşte, în cazul schemei plată de bază, posibilitatea ca statele membre să decidă să avanseze în anii 2020 şi 2021 în convergenţa valorii drepturilor de plată de bază pe regiune realizată în perioada 2015-2019, precum şi necesitatea ca programele operaţionale pentru fructe şi legume să se adapteze, în timpul acestei perioade de tranziţie, normelor ce vor ieşi din reforma PAC post 2020.

În cazul Programelor de Dezvoltare Rurală, statele membre vor putea să-şi prelungească programele până la 31 decembrie 2021, astfel încât respectiva extindere să fie finanţată din sumele prevăzute pentru programarea din anul 2021. Dacă nu se va realiza această prelungire, bugetul prevăzut pentru 2021 se va repartiza între 2022-2025 şi se va aplica la intervenţiile FEADR din viitorul plan strategic al PAC. În plus, propunerea de regulament conţine, de asemenea, dispoziţii care vor permite tranziţia între o perioadă de programare şi următoarea, aşa cum se întâmplă mereu în cazul dezvoltării rurale, unde există angajamente multianuale care trec dintr-o perioadă de programare în următoarea.

* Ce buget stabilesc Regulamentele?

În cazul ajutoarelor directe din campania 2020 bugetul este deja stabilit în regulamentul privind plăţile directe. Ceea ce permite noul regulament tranzitoriu este aplicarea unui mecanism de disciplină financiară pentru a ajusta sumele din respectivul buget, în caz de necesitate, după negocierea cadrului financiar multianual 2021-2027.

În ceea ce priveşte anul 2021, al doilea regulament tranzitoriu stabileşte sumele maxime naţionale pentru plăţile directe, programul de sprijin pentru sectorul vitivinicol, Programul de Opţiuni Specifice de Izolare şi Insularitate (POSEI) şi Programele de Dezvoltare Rurală. Propunerea de regulament tranzitoriu analizează necesitatea ca bugetul pentru plata acestor ajutoare, care se va face din cadrul financiar multianual 2021-2027, să se adapteze bugetului rezultat în urma negocierilor respectivului cadru financiar.

Trebuie să se ţină cont că CE şi-a bazat sumele bugetare ale regulamentelor de tranziţie pe propunerea sa de Cadru Financiar Multianual prezentat în mai 2018. O dată ce noul cadru Financiar Multianual 2021-2027 va fi aprobat, de Consiliul Uniunii europene şi de Parlamentul European, cifrele regulamentelor vor trebui adaptate în consecinţă.

În aceste context, trebuie reamintit că Spania îşi menţine poziţia susţinută şi de alte 20 de state membre acea că PAC trebuie să păstreze aceeaşi finanţare ca în perioada actuală 2014-2020.