DISTRIBUIȚI
UE

Comisia Europeană a decis joi să prelungească până la 31 decembrie 2021 cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei de COVID-19. Executivul UE a hotărât, de asemenea, să extindă sfera de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta şi prin posibilitatea ca, până la sfârşitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi directe, indică un comunicat al Comisiei Europene dat joi publicităţii, potrivit agerpres

„În contextul pandemiei de coronavirus, care se prelungeşte mai mult decât ne aşteptam, trebuie să continuăm să ne asigurăm că statele membre le pot oferi întreprinderilor sprijinul necesar pentru a depăşi această situaţie dificilă. Astăzi am decis prelungirea aplicării cadrului temporar până la sfârşitul anului. De asemenea, am majorat plafoanele anumitor măsuri prevăzute în cadrul temporar şi am oferit stimulente pentru utilizarea instrumentelor rambursabile, permiţând conversia anumitor împrumuturi şi a altor instrumente rambursabile în granturi directe. Astfel, le oferim statelor membre posibilitatea de a utiliza pe deplin flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat pentru a-şi sprijini economiile, limitând în acelaşi timp denaturarea concurenţei”, a declarat vicepreşedintele executiv al CE Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul concurenţei.


Citește și : Atena vrea să trimită patrule de poliţie în univesităţile şi campusurile elene! Mii de studenţi protestează împotriva legii

Executivul comunitar analizează constant necesitatea de a adapta în continuare cadrul temporar. Acesta urma să expire la 30 iunie 2021, cu excepţia măsurilor de recapitalizare care puteau fi acordate până la 30 septembrie 2021. În contextul menţinerii pandemiei de COVID-19 şi al evoluţiilor acesteia, prin modificarea de astăzi se prelungesc toate măsurile prevăzute în cadrul temporar, inclusiv măsurile de recapitalizare, până la 31 decembrie 2021.

Având în vedere incertitudinea economică care se menţine şi prelungirea măsurilor luate de guverne pentru a limita activitatea economică astfel încât să se pună capăt propagării virusului, prin modificarea de astăzi se majorează şi plafoanele stabilite în cadrul temporar pentru anumite măsuri de sprijin.

În ceea ce priveşte sumele limitate ale ajutoarelor acordate în temeiul cadrului temporar, plafoanele anterioare per întreprindere se dublează efectiv (ţinând cont de disponibilitatea ajutoarelor de minimis). Noile plafoane sunt de 225.000 euro/ întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole (plafonul anterior era de 100.000 euro), 270 000 euro/întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii (anterior era 120.000 euro) şi 1,8 milioane euro/întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în toate celelalte sectoare (anterior, 800.000 euro). Ca şi înainte, acestea pot fi combinate cu ajutoare de minimis în cuantum de până la 200.000 euro/ întreprindere (până la 30.000 euro/întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii şi până la 25.000 euro/întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol) pe o perioadă de trei exerciţii financiare, sub rezerva respectării cerinţelor de minimis relevante.

Pentru întreprinderile afectate în mod deosebit de criza provocată de noul coronavirus, cu pierderi ale cifrei de afaceri de cel puţin 30 % în perioada eligibilă în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2019, statul poate contribui la partea din costurile fixe ale beneficiarilor care nu sunt acoperite de veniturile lor, cu o sumă de până la 10 milioane de euro/întreprindere (anterior 3 milioane euro).

În plus, Comisia le va permite statelor membre ca, până la 31 decembrie 2022, să convertească forme rambursabile de ajutoare (garanţii, împrumuturi, avansuri rambursabile) acordate în temeiul cadrului respectiv, în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute în cadrul temporar. În principiu, o astfel de conversie nu poate depăşi noile plafoane pentru sumele limitate ale ajutoarelor (225.000 euro/ întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, 270.000 euro/ întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii şi 1,8 milioane euro/ întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în toate celelalte sectoare). Scopul este de a oferi stimulente pentru ca statele membre să aleagă, în primul rând, instrumentele rambursabile ca formă de ajutor.

Citește și : De ce cred unii oameni de ştiinţă că mutaţia britanică a coronaviruslui ar putea fi mai periculoasă?

În fine, având în vedere că există în continuare o insuficienţă generală de capacitate a sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile către ţări care figurează pe lista ţărilor cu riscuri asigurabile pe piaţa privată, modificarea prevede prelungirea până la 31 decembrie 2021 (în prezent până la 30 iunie 2021) a eliminării temporare a tuturor ţărilor de pe lista ţărilor cu riscuri asigurabile pe piaţa privată în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

La 19 martie 2020, Comisia a adoptat, în temeiul Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilităţile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea şi fabricarea de produse relevante pentru combaterea efectelor pandemiei, pentru a proteja locurile de muncă şi pentru a sprijini în continuare economia. Cadrul a fost ulterior modificat la 8 mai 2020, pentru a permite măsuri de recapitalizare şi de datorie subordonată, şi la 29 iunie 2020, pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici şi startup-urile şi pentru a stimula investiţiile private. La 13 octombrie 2020, Comisia a adoptat o a patra modificare pentru a prelungi cadrul temporar şi pentru a permite ajutoarele care acoperă o parte din costurile fixe neacoperite ale întreprinderilor afectate de criză.

Cadrul temporar recunoaşte faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu perturbări grave. Acesta le permite statelor membre să recurgă la flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată orice consecinţe negative care ar putea afecta condiţiile de concurenţă echitabile de pe piaţa unică.